در این مطلب می‌خواهیم شما را با پاسخ به چند سوال مهم و متداول در زمینه وکالت نامۀ طلاق آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

استرداد دادخواست در وکالت‌نامه طلاق

با توجه به بند 9 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی‌که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح‌شده باشد.

ماده  35: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود… بند 9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

پس درنتیجه با اسقاط حق استرداد دادخواست، زوج نمی‌تواند دادخواست خود را مسترد کند.

حق بذل حقوق مالی و مهریه در وکالت‌نامه طلاق

طلاق به این است که زن به خاطر کراهتی که از زوج دارد قسمتی از مهریه یا کل مهریه خود را در برابر طلاق به زوج ببخشد و وی نیز قبول بذل نماید که به آن طلاق خلع می‌گویند. همچنین چنانچه زن به خاطر کراهت از مرد علاوه بر بخشش مهریه مالی نیز به زوج بدهد طلاق به این است و به آن طلاق خلع و مبارات گفته می‌شود. در دو مورد فوق، مرد حق رجوع مجدد به همسر را نخواهد داشت بنابراین به‌طور حتم می‌بایست هنگام طلاق چنانچه زوجه مهریه خود را بذل می‌کند حق قبول بذل نیز به وی اعطاشده باشد. درصورتی‌که زوج در وکالت‌نامه طلاق عنوان بذل تمام مهریه را قید نکند، بعد از گذشت مدت عده هیچ‌گونه راهی برای اخذ مهریه وجود ندارد.پس درنتیجه زوجه یا وکیل وی باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، بذل را نیز وکالتا از طرف زوج قبول نمایند.

حق توکیل به غیر در وکالت‌نامه طلاق

اگر زن از مرد، وکالت در طلاق داشته باشد ولی در برگه وکالت‌نامه عبارت “حق توکیل به غیر” نیامده باشد عملاً آن وکالت‌نامه بی‌اثر است. حق توکیل به غیر یعنی وکالت دادن به شخص دیگر.

عبارت جلسات مشاوره در وکالت‌نامه طلاق

درصورتی‌که زوجه وکالت‌نامه طلاق داشته باشد، دادخواست طلاق توافقی بی‌نیاز از مشاوره نیست. بر طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ انجام مشاوره طلاق توافقی الزام شده است. اما رویه دادگاه‌های خانواده کشور یکسان نیست. با توضیح این‌که بعضی از شعب حضور زوجین را برای مشاوره الزامی می‌دانند، بعضی از شعب حضور یکی از زوجین را لااقل برای مشاوره ضروری می‌دانند و درنهایت بعضی شعب دادگاه خانواده هم انجام مشاوره بدون حضور زوجین و با وکیل را امکان‌پذیر می‌دانند. در دو حالت صرف بودن وکیل در جلسه مشاوره کفایت می‌کند : زوجین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد یا مدارکی مبنی بر عدم حضور یکی از زوجین وجود داشته باشد.

پاسخ به برخی سوالات دیگر وکالت نامه طلاق

منظور از امضا سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه‌های آن و حضور در دفاتر رسمي و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن و امضا کلیه اسناد و مدارک بدون حضور زوج چیست؟

هدف از قید این موارد پرهیز از تشریفات است و جلوگیری از عدم حضور زوج در دفاتر است به‌نحوی‌که وکیل بتواند بجای موکل کلیه اقدامات لازم را انجام دهد و نیازی به حضور زوج و استنکاف وی نباشد.

چرا باید به انواع طلاق در سند وکالت‌نامه طلاق اشاره‌کنیم؟

طلاق بائن ، به طلاقی گفته می‌شود که برای مرد که حق طلاق با او بوده است و پس از ثبت طلاق حق رجوع نباشد به‌عبارت‌دیگر پس از ثبت طلاق بائن امکان رجوع برای مرد وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی)

مورد دیگر انواع طلاق، طلاق بائن است که خود چهار مورد است:

  •  هرگاه طلاق در موقعی انجام شود که زن دوشیزه و باکره باشد.
  •  طلاق درزمانی باشد که زن یائسه شده باشد.
  • طلاق خلع و مبارات
  • طلاقی که پس از سه بار وصلت متوالی به عمل آید یعنی زن‌وشوهری سه بار ازدواج کنند یا رجوع کنند و طلاق بگیرند.

برخلاف طلاق بائن، در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند فقط در ایام عده به زن رجوع کند و طلاق را بر هم زند بدانید که همه طلاق‌ها رجعی هستند مگر مواردی که برای طلاق بائن آمده است.

هرگاه مردی تقاضای طلاق کند ورای صادر شود و طلاق ثبت گردد اگر زن دوشیزه یا یائسه نباشد و طلاق پس از سه بار ازدواج نباشد طلاق رجعی است در ایام عده می‌تواند به زن رجوع کند بدین معنی که طلاق را بر هم بزند.

هرگاه زوج تقاضای طلاق کند ورای صادر شود و زن دوشیزه یا یائسه باشد طلاق بائن است.

هرگاه طلاق توافقی باشد ماهیتاً مبارات (یعنی کراهت طرفینی) است که البته در رای طلاق توافقی دادگاه معمولاً طلاق خلع نوشته است. طلاق خلع که همان‌طور که گفته شد بائن است و مرد حق رجوع ندارد اما نکته‌ای در طلاق خلعی وجود دارد و آن اینکه زن تا پایان عده می‌تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق را خوانده است به آنچه بخشیده و در اصطلاح حقوقی “ما بذل” رجوع کند و پس از رجوع زن به آنچه بذل کرده مثلاً مهریه، نوع طلاق از بائن به رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند طلاق را بر هم زند.

پس باید نوع طلاق مشخص شود چون هرکدام از انواع طلاق آثاری دارد.

داوری در وکالت‌نامه طلاق

طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛  دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به‌استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه درصورتی‌که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد.

پس با سند وکالت‌نامه طلاق زوجه می‌تواند اقدام به تعیین داور کند و موضوع را به داوری ارجاع دهد بدون اینکه نیازی به تصمیم موکل در این خصوص باشد.

اخذ گواهی عدم امکان سازش در وکالت طلاق

گواهی عدم امکان سازش گواهی است که در هیچ صورتی امکان صلح و سازش بین زوجین و ادامه زندگی مقدور نیست. گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می‌شود :

1- درخواست طلاق از طرف مرد: علت این موضوع آن است که به لحاظ قانونی مرد توانایی طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی ازجمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است .

2- در طلاق توافقی: در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند، می‌توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند

زوجه با داشتن وکالت‌نامه طلاق می‌تواند به وکیل دادگستری مراجعه کند از طرف زوج به وکیل دادگستری جهت اقدام به طلاق توافقی طرح دعوا درخواست گواهی عدم امکان سازش وکالت دهد و البته حضور زوجه جهت انجام یکسری اقدامات در دادگاه لازم است و زوجه می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و اخذ آن به وکالت از زوج بدون نیاز به حضور شوهر به دفترخانه مراجعه و خود را مطلقه سازد.

تعیین تکلیف جهیزیه و حضانت و نحوه ملاقات با فرزند و نفقه فرزندان در سند وکالت‌نامه طلاق به چه ترتیب است؟

باید در سند وکالت‌نامه طلاق در خصوص موضوع حضانت و جهیزیه تعیین تکلیف شود.حضانت قابل اسقاط نیست و قابل‌انتقال است و زوج می‌تواند حضانت فرزندان را به زوجه واگذار کند یا بالعکس.

وضعیت جهیزیه نیز باید مشخص شود.

همچنین باید در خصوص نحوه ملاقات با فرزند نیز تعیین تکلیف شود.

در خصوص نفقه فرزندان نیز باید گفت نفقه درهرصورت بر عهده زوج است و مقدار آن باید تعیین گردد حال اگر زوجه پرداخت نفقه فرزندان را قبول کرد و مجدداً درصورتی‌که در آینده تمکن مالی خود را از دست داد می‌تواند به طرفیت فرزندان از پدر، نفقه را با طرح دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

آیا زوجه به‌تنهایی می‌تواند از وکالت‌نامه طلاق استفاده کند؟

خیر زوجه حتماً باید با یکی از وکلای دادگستری قرارداد بسته و وکیل اقدامات لازم را از طرف زوج انجام خواهد داد.

چرا در سند وکالت‌نامه طلاق حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اسقاط می‌شود؟

به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اسقاط می‌شود و با اسقاط این دو حق دیگر زوج حق هرگونه اعتراض به رای دادگاه را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

چرا در سند وکالت‌نامه طلاق به زوجه اختیار انتخاب و عزل وکلای دادگستری در راستای انجام امور مورد وکالت داده‌شده است؟

زوجه با وکالت‌نامه طلاقی که در اختیار دارد باید حتماً با وکیل دادگستری قرارداد منعقد کند تا وکیل دادگستری بتواند بر اساس مفاد سند وکالت‌نامه طلاق اقدامات لازم را به عمل آورد. حال اگر به دلایلی زوجه بخواهد قرارداد خود را با وکیل دادگستری فسخ کند، این اختیار در سند وکالت‌نامه طلاق به ایشان داده می‌شود تا حق عزل و انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشد.

سوالات متداول در زمینۀ وکالت طلاق

چرا در سند وکالت‌نامه طلاق حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اسقاط می‌شود؟

به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی اسقاط می‌شود و با اسقاط این دو حق دیگر زوج حق هرگونه اعتراض به رای دادگاه را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

داوری در وکالت‌نامه طلاق

طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛  دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به‌استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه درصورتی‌که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد.

مشاورۀ وکالت طلاق

تماس بگیرید

مشاوره کاملاً رایگان است!

5/5 - (1 امتیاز)