سوالات متداول

کلیه ی هزینه ها  برعهده ی فروشنده و پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق و قبوض اقساطی و هزینه ی پست بالمناصفه بر عهده ی طرفین است. [اطلاعات بیشتر…]

دلیل رضایت اخذ دیه از شرکت و مختومه شدن پرونده می باشد وقتی شرکت بیمه گر دیه را پرداخت نکند یعنی دلیل اخذ رضایت که پرداخت دیه بوده انجام نشده و این رضایت قابلیت ابطال را دارد . البته در گذشته نماینده بیمه به همراه چک در دفترخانه حاضر میشد ولی در حال حاضر بعلت ازدیاد پرونده ها … [اطلاعات بیشتر…]

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت… [اطلاعات بیشتر…]

در مواردی ازدواج بعدی پیش می آید و همسر نگران است که فرزندان همسرش را از خانه بیرون کنند و جایی برای سکونت نداشته باشد در این مورد … [اطلاعات بیشتر…]

در این خصوص سندی داریم تحت عنوان صلح با شرط عمری به این صورت که در این خصوص سندی داریم تحت عنوان صلح با شرط عمری به این صورت که ۱- شخص ملک یا مال را صلح می کند ولی حق استفاده از منافع آن را برای مدت عمر خودش یا هر شخص دیگری که صلاح بداند و یا فلان مدت برای… [اطلاعات بیشتر…]

بموجب قانون انتقال سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بوده و هست و صرف اعلام اداره راهنمایی و رانندگی در رسانه ها دلیل بر مالکیت خودرو باستناد تعویض پلاک نمی باشد و تا زمانیکه قوانین در مجلس شورای اسلامی تغییر و تصویب نشود خریدار در صورتیکه بعداز تعویض پلاک اقدام به تنظیم سند انتقال در… [اطلاعات بیشتر…]