آیا شما هم در زمینۀ توقیف اموال برای مهریه سوالی دارید؟ آیا می خواهید از قوانینی که در این زمینه وجود دارد مطلع شوید؟ پس با ما همراه باشید و این پست از سایت دفترخانه 117 را تا انتها مطالعه کنید.

توقیف اموال برای مهریه

برای توقیف اموال برای مهریه زوجه می‌تواند اموال زیر را توقیف کند:

  1. سهام
  2. زمین، ملک، آپارتمان
  3. حساب سپرده
  4. تلفن همراه
  5. حقوق پرسنلی
  6. مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آنان

مستثنیات دین چیست؟

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مستثنیات دین پرداخته‌شده است.

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است :

الف – منزل مسکونی که عرفا درشان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود..
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها
هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرارمعاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است..
و – تلفن موردنیاز مدیون
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

  • تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد.مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
  • تبصره ۲ – چنانچه به‌حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به‌عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

آیا خودرو جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

خودرو جز مستثنیات دین نیست و در صورتی در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرد که برای مثال زوج راننده تاکسی یا اسنپ باشد.

سؤال اول: برای توقیف اموال برای مهریه اگر زوجین مالک مشاعی یک‌منزل مسکونی باشند (سه دانگ سه دانگ)، آیا زن می‌تواند سه دانگ دیگر را که هم‌اکنون همسرش در آن سکونت دارد یا سکونت مشترک دارند را بابت مهریه توقیف کند؟

جواب: با رعایت شرایطی که دربند قبلی گفته شد، این سه دانگ جزومستثنیات دین است و قابل توقیف نخواهد بود.

سؤال دوم: اگر زن ابتدائا نسبت به اخذ رأی در خصوص غیرقابل افراز بودن همین ملک مشاع از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک اقدام کند و در ادامه نیز دادگاه دستور فروش دهد، آیا پس از فروش ملک، مبلغی که سهم حاصل از فروش سه دانگ همسرش است، قابل توقیف خواهد بود؟

جواب: با توجه به تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، درصورتی‌که ثابت شود همسر قصد خرید منزلی را از محل وجه مزبور دارد، توقیف آن مبلغ ممکن نخواهد بود.

سؤال سوم: برای توقیف اموال برای مهریه آیا مبلغ ودیعه مسکن (یا همان پول پیش مسکن در قراردادهای اجاره) قابل توقیف است؟

 جواب: خیر، این مبلغ جز مستثنیات دین است، مگر اینکه قاضی تشخیص دهد محکوم‌علیه بدون پول پیش هم دچار تنگدستی نخواهد شد، که در این صورت، قابل توقیف خواهد بود (بند ز ماده 24)

آیا خط تلفن همراه زوج قابل توقیف است؟

 بله درصورتی‌که قیمت قابل‌توجهی داشته باشد و مشمول مستثنیات دین ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نشود، قابل توقیف است.

ماده 96 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن درصورتی‌که نگهداری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ – توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

زوجه می‌تواند با استناد به ماده 96 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدامات لازم را در خصوص توقیف اموال زوج به عمل آورد.

سوالات متداول توقیف اموال برای مهریه

آیا پس از فروش ملک، مبلغی که سهم حاصل از فروش سه دانگ همسرش است، قابل توقیف خواهد بود؟

با توجه به تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، درصورتی‌که ثابت شود همسر قصد خرید منزلی را از محل وجه مزبور دارد، توقیف آن مبلغ ممکن نخواهد بود.

آیا خودرو جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

خودرو جز مستثنیات دین نیست و در صورتی در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرد که برای مثال زوج راننده تاکسی یا اسنپ باشد.

مشاوره توقیف اموال برای مهریه

تماس بگیرید

مشاوره کاملاً رایگان است!

5/5 - (1 امتیاز)