تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09102939516

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

متن رضایت نامه جهت ختم شکایت و پرونده مربوطه

متن رضایت نامه

متن رضایت نامه جهت ختم پرونده و منع تعقیب عبارتست از:

در تاريخ سند حاضر دفتر گرديد رضايت دهنده با مشخصات فوق الذكر و بعد الحضور اقرار و اعتراف صريح نمود بموجب اين سند رضايت كامل و بدون قيد و شرط خودم را در خصوص دادنامه شماره …………….. صادره از شعبه ……….. به رضايت گيرنده آقاي ………. و شركت سهامي بيمه ايران موضوع پرونده شماره ………. مطروحه در شركت بيمه ايران اعلام ميدارم و هر گونه ادعاي بعدي را در خصوص پرونده فوق الذكر اعم از حقوقي و كيفري از خود سلب و ساقط مي نمايم و درخواست ختم پرونده مربوطه و منع تعقيب رضايت گيرنده فوق الذكر را دارم و چنانچه بعد از اين در مقام ادعا برآيم باطل و بلااثر و فاقد اثرات قانوني خواهد بود .

بازدیدها: 1677

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید