تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

02632547950

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

نری ثواب کنی کباب بشی !!!

عفو زندانیان

 با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرجچند سال پیش یکی از مشتری های من ملکی را به صورت وکالتی بنام شخصی انتقال داده بود ، اون شخص فوت کرده بود و ورثه اش دوباره بهش مراجعه کرده بودند که آقا بیا وکالت بده تا ما بتوانیم این ملک را بنام خودمان انتقال قطعی کنیم و ایشان هم از ورثه ی فرد متوفی گواهی استشهادیه انحصار وراثت دریافت نکرده بود که تعداد و نام ورثه کامل مشخص بشود ، فقط شناسنامه را دریافت و مشاهده کرده بود و در واقع برای مشخص شدن تعداد ورثه به اسامی...

ادامه مطلب

گواهی امضا استشهادیه انحصار وراثت

با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت دفتر اسناد رسمی 117 کرجهنگامی که شخصی فوت می کند برای فرد متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می گردد در خصوص گواهی انحصار وراثت و استشهادیه آن افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و سه نفر باید شهادت بدهند که فرد متوفی این تعداد ورثه را دارد و باید فرم مخصوص استشهادیه انحصار وراثت که در سه طبقه ی مختلف طبقه بندی شده است و شما باید با توجه به نسبت شما با متوفی فرم مربوطه را پر کرده و امضای شهود را در دفاتر اسناد رسمی گواهی کنید لازم به ذکر...

ادامه مطلب