تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09102939516

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

آموزش ویدیویی سندنویسی

200,000تومان

توضیحات
 1.  وکالت فروش آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی

 2.  وکالت نامه های تام و کلی در دفترخانه اسناد

 3.  نحوه تنظیم وکالت کاری خودرو در دفترخانه اسناد رسمی

 4.  وکالت کاری ملک با حدود و پلاک مشخص در دفترخانه اسناد رسمی

 5.  وکالت فروش خودرو در دفترخانه اسناد رسمی

جلسه اول

نحوه تنظیم وکالت کاری خودرو

 • ایجاد دسترسی به سامانه توسط سردفتر برای کارمند و ورود به سامانه
 • نحوه انتخاب نوع سند
 • تنظیم سند وکالت کاری یک مورد خودرو با مشخصات مشخص
 • نحوه نگارش متن قبل از ورود به سند
 • کپی کردن سند از اسناد و سوابق قبلی
 • پر کردن فیلد های سند
 • بررسی ممنوع المعامله و وضیعت حیات اصحاب سند
 • نحوه وارد کردن مورد وکالت
 • تکمیل متون حقوقی و اختیارات وکیل
 • نحوه محاسبه هزینه سند
 • تکمیل کردن فیلد های سایر اطلاعات سند

جلسه دوم

وکالت نامه های تام و کلی

 • وکالت نامه هایی که برای مورد خاص نیست
 • توضیحات متون حقوقی سند
 • تعیین سطح نوع سند
 • نحوه سرچ نوع سند و متن سند
 • وارد کردن تیتر و خلاصه مورد وکالت
 • تعیین موضوع ملک بودن یا نبودن مورد وکالت
 • اصلاح مبلغ حق التحریر وکالت فروش بصورت دستی
 • اضافه کردن مبالغ بصورت دستی

جلسه سوم

وکالت فروش آپارتمان

تعیین نوع سند و سطح سند تعیین نوع سند و سطح سند

 • تعیین متن مورد نظر و مختص آن نوع سند
 • ویرایش قبل از ورود به سند و بعداز ورود به سند
 • کپی از اسناد و سوابق قبلی
 • نوع مورد وکالت و نحوه کپی کردن فیلدهای مورد وکالت با موضوع مشخص
 • بررسی بازداشت نبودن ملک و پلاک ثبتی
 • تنظیم چند مورد ملک در یک وکالت
 • تکمیل کردن مشخصات سند مالکیت و سایر مشخصات ثبتی
 • وارد کردن انباری و پارکینگ

جلسه چهارم

وکالت فروش خودرو

 • تعیین سطح و نوع سند تعیین سطح و نوع سند
 • تعیین فرم مورد نظر
 • نحوه وارد مورد وکالت
 • شیوه سرچ آسان خودرو
 • نحوه تایپ شماره شاسی و موتور
 • شیوه ایجاد محدودیت برای تعویض پلاک
 • فیلد ایجاد محدودیت برای اصل وکالت
 • اعمال کردن خودروهایی که در سیستم ثبت آنی بارگذاری نشده است
 • وارد کردن سهم متعاملین در وکالت
 • نحوه محاسبه هزینه سند سهم بصورت مشاعی
 • اضافه کردن مالیات نقل و انتقال بصورت دستی

جلسه پنجم

وکالت کاری ملک با حدود و پلاک مشخص

 • تعیین سطح، نوع سند و متن سند تعیین سطح، نوع سند و متن سند
 • وارد کردن و پر کردن فیلدهای مورد وکالت
 • توضیح فیلد فرعی و اصلی باقیمانده
 • فیلد مستند مالکیت
 • تفاوت وکالتنامه های کاری با وکالتنامه های کاری اموال غیرمنقول از نظر شکلی

بازدیدها: 0