تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09102939516

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

متن رضایت نامه جهت ختم شکایت و پرونده مربوطه

متن رضایت نامه

متن رضایت نامه جهت ختم پرونده و منع تعقیب عبارتست از:در تاريخ سند حاضر دفتر گرديد رضايت دهنده با مشخصات فوق الذكر و بعد الحضور اقرار و اعتراف صريح نمود بموجب اين سند رضايت كامل و بدون قيد و شرط خودم را در خصوص دادنامه شماره ...

ادامه مطلب