تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 – 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09362239888

مشاوره رایگان

جستجو
فهرست

ابطال سند مالکیت به چه شکل ممکن است

ابطال سند مالکیت

سند مالکیت دفترچه ای از اسناد رسمی بهادار  است. صفحه های آن نخ کشی شده و با مهرمخصوص پلمپ میشود. دراصطلاح به آن سند منگوله دار میگویند. در سندهای مالکیت جدید سند ملک و مشخصات آن و کد رهگیری وجود دارد. طبق ماده 147 هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد که حسب ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است. دعوی ابطال سند مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت دعوایی است که خواسته آن...

ادامه مطلب

ثبت اسناد چه آثار و نتایجی دارد؟

سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید این است که چرا باید اسناد رسمی را در دفترخانه ثبت کنیم. در این مقاله می‌کوشیم آثار قانونی ثبت اسناد را برای شما توضیح دهیم.قانون برای اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قایل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آنها را معتبر شناخته است. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به شرح زیر می باشد:معتبربودن تمام محتویات و امضاءات سند رسمی معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله ی امارات قضایی معتبر بودن...

ادامه مطلب

تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟

تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟ در این مقاله پاسخ این سوال رایج را برای شما مخاطبان ارجمند آماده کرده ایم. الف - اسناد مالی ( موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ) یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمهردیف عنوان تعرفه1-1 تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 600000 ریال2-1 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 7 در هزار3-1 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال 5 در هزار4-1 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 3 در هزار5-1 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال 2 در هزار6-1 تا مبلغ سه میلیارد...

ادامه مطلب

هزینه ی محضر برعهده کیست؟

هزینه ی محضر برعهده ی کیست؟

کلیه ی هزینه ها  برعهده ی فروشنده و پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق و قبوض اقساطی و هزینه ی پست بالمناصفه بر عهده ی طرفین است مگر اینکه توافق دیگری بر این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد. به این معنا که در سند خودرو مبلغ مالیات نقل و انتقال + حق الثبت + ارزش افزوده + هزینه صدور الکترونیکی سند بر عهده فروشنده ، که بخش اعظم هزینه سند می شود .و حق التحریر بر عهده طرفین است. در اسناد ملک حق الثبت ، ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیکی بر عهده فروشنده...

ادامه مطلب