با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرج

لازم دانستم در مورد پست قبلی مبنی بر این که شما می توانید مبلغ اصلی معامله تان را در سند قید کنید یک توضیحی بدم چون بعضی از دوستان کامنت گذاشتن که این کار خلاف مقررات است.

ببینید در تنظیم اسناد اتومبیل شما می توانید هر مبلغی که بین خودتان توافق کرده اید را قید کنید ولی هزینه ها تماماً بر اساس ارزش معاملاتی که اداره امور مالیاتی (دارائی) هر ساله برای خودرو های شمسی در فروردین ماه و برای خودروهای میلادی در دی ماه اعلام می کند محاسبه می شود.

در خصوص ملک هم همینطور طبق بخشنامه ماخذ هزینه های سند طبق ارزش معاملاتی سازمان امور مالیاتی محاسبه می گردد.

ما از اداره امور مالیاتی (دارائی) که استعلام می کنیم به ما ارزش معاملاتی ملک را طبق گواهی دارائی اعلام می کنند و ما هم حق الثبت که 36 درصد و حق التحریر که 100 درصد مبلغ اعلام شده از سوی اداره امور مالیاتی (دارائی) است را لحاظ می کنیم بنا بر این مبلغ سند را می توانید برابر مبلغ واقعی بنویسید.

دفتر اسناد رسمی ماخذ حق الثبت و هزینه ها را در متون و فیلد اختصاص یافته بارگذاری کرده و هزینه ها به این صورت محاسبه می شود.

اما در خصوص سایر اسناد مالی مثل اقرارنامه ها و تعهد نامه ها ، اجاره ، رهنی طبق بخش نامه بر اساس مبلغ مندرج در سند هزینه دریافت شود و به اصل مبلغ مندرج در سند هزینه تعلق می گیرد که تماماً در بخشنامه های مربوطه قید شده است همینطور خودرو بر اساس ارزش معاملاتی ، ملک هم بر اساس ارزش معاملاتی.

در نتیجه شما وقتی مبلغی در سند خودرو یا ملک قید می کنید به آن مبلغ هزینه تعلق نمی گیرد ولی مبلغ از ارزش معاملاتی نباید کمتر باشد.

بالفرض در خصوص ملکی که می خواهند قبض تخلیه و قبض ثمن صادر کنند باید در سند به اصل مبلغ اشاره کنند ، اصل مبلغ 5 میلیارد تومان بوده که 500 میلیون تومان اش مانده برای روز تحویل ملک و برایش قبض صادر شده ، خب برای 5 میلیارد تومان که شما در سند قید کرده اید 4.5 میلیارد تومان اش را دریافت کرده و 500 میلیون تومان در روز تحویل دریافت می کند به این مبالغ هزینه ای تعلق نمی گیرد.

پس از این جهت شما می توانید مبلغ واقعی را در اسناد ملک و خودرو وارد کرده و حتی ریز شرح دریافت و پرداخت را هم وارد کنید و هیچ هزینه ای هم بابتش پرداخت نکنید و از مزایای سند رسمی که قابل تردید و انکار نیست برخوردار شوید.

اطلاعات بیشتر را می توانید در لینک روبرو از اینستاگرام من مشاهده کنید : https://www.instagram.com/p/CJeCfQ3DfPq/

ارادتمند شما سید محمد جواد بلندی

سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۷ کرج

امتیاز دهید