با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرج

ببینید نقل و انتقال سهام در شرکت های مسئولیت محدود از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

به این صورت که شما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اقدام به دریافت 3 استعلام می کنید.

1. استعلام ثبت : از اداره ی ثبت محل ثبت شرکت انجام می شود که باید از طریق بانک ملی مبلغ ده هزار تومان فیش ضمیمه این درخواست شده و از طریق سیستم ثبت آنی به اداره ثبت ارسال شود ، ظرف مدت کوتاهی پاسخ به دفتر ارسال می شود حال گاهاً پیش می آید که دریافت پاسخ نیاز به پیگیری دارد ، می توانید شماره پیگیری را از دفتر دریافت کرده و اقدام به دریافت پاسخ کنید.

در واقع اداره ثبت میزان مالکیت و دارندگان حق امضا را مشخص می کند.

2. استعلام دارائی : از اداره امور مالیاتی (دارائی) دریافت می شود که دو درصد مالیات نقل و انتقال را باید پرداخت کنید.

3. نامه ای هم از جانب اعضای هیات مدیره مبنی بر موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه برای انتقال سهام دریافت می گردد .

این نامه هم تهیه شده و مدارک تحویل دفتر اسناد رسمی می شود.

دفتر اسناد رسمی هم سندی تحت عنوان سند صلح تنظیم می کند که طرفین حاضر شده و سند را امضا می کنند و دوباره این صلح نامه را به اداره ثبت ارائه می کنند تا در سیستم سازمان ثبت منعکس شود و سهم الشرکه نقل و انتقال یابد ، به همین سادگی انتقال سهم الشرکه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر را می توانید در لینک روبرو از اینستاگرام من مشاهده کنید: https://www.instagram.com/p/CJRd6RUDUrM/

ارادتمند شما سید محمد جواد بلندی

سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۷ کرج

امتیاز دهید