با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرج

تماس های زیادی در خصوص حضانت و ولایت فرزندان گرفته می شود که خانم عنوان می کند می خواهم حضانت فرزندان را از همسرم بگیرم یا خود آقا تماس می گیرد و عنوان می کند که می خواهم حضانت را به همسرم واگذار کنم ببینید سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود را ما می توانیم اموری که مربوط به پدر است و اسمش هم ولایت است (ولایت به معنای امور قانونی و اداری) را به نام هر کسی که اون شخص (پدر) صلاح می داند به حالت وکالت تنظیم کنیم.

و کسانی که قصد جدایی دارند خانم می خواهد که در ازای حق طلاق و حضانت فرزندان از حق و حقوق خود صرف نظر کرده و حضانت فرزندان و حق طلاق را در مقابل می گیرد حال حق طلاق که با گرفتن وکالت در طلاق گرفته شده و انجام می شود و مشکلی ندارد اما حضانت فرزندان که تا هفت سال در قانون کشور ما با مادر است و دادگاه اگر در این وکالت نامه ای که هم کارهای ولایت هم وکالت در طلاق و هم این عبارت قید بشود که زوجین توافق کرده اند که حضانت با مادر بوده و از سن هفت سال تا سن رشد شان هم با مادر باشد دادگاه به این توافق احترام گذاشته و صلاح فرزندان را هم در نظر گرفته و حضانت را واگذار می کند.

ولی دو نکته مهم اینجاست :

یکی اینکه شاید دادگاه صلاح نداند و حضانت را به مادر ندهد و در قبالش هم مادری که از همه ی حق و حقوق اش گذشته است طلاق جاری می شود ولی شاید حضانت به مادر داده نشود ، برعکس این قضیه هم وجود دارد که پدران می خواهند حضانت را از مادر بگیرند باز هم حضانت قابل واگذاری نیست ولی عرض کردم دادگاه به این توافق زوجین احترام می گذارد و حضانت فرزندان زیر هفت سال را به پدرشان می دهد و داخل رای طلاق انشا می کند ، در دفترچه ی طلاق هم این رای ثبت می شود.

نکته ی کلیدی دوم این است که بالفرض این حضانت به خانم داده شود تا پانزده سال تا سن رشد فرزندان فقط حضانت ( حضانت یعنی نگهداری فرزندان ) داده می شود یعنی هر جا که در اسناد رسمی سایر اسناد هر جایی که امضای ولی را به عنوان رضایت در دفاتر اسناد رسمی ، برای نقل و انتقال سند ، اخذ گذرنامه و از این قبیل مسائل هر جا که امضای ولی را می خواهند پدرش یا اگر پدرش در قید حیات نباشد جد پدری اش باید امضا کند ، اگر این دو نفر هم نباشند مادر باید درخواست نصب قیم بدهد که خود مادر را به عنوان قیم دادگاه تعیین می کند آنجا هم باز صلاح فرزندان را در نظر می گیرند و نصب قیم می کنند پس این موضوع را در اینگونه اسناد در نظر بگیرید ، خیلی ها تماس می گیرند که می خواهیم حضانت را واگذاری کنیم چه پدر به مادر چه مادر به پدر و قصد جدایی دارند دفاتر اسناد رسمی فقط اموری که ولی یعنی پدر می تواند در خصوص فرزندان انجام بدهد را وکالت می دهد این وکالت هم می تواند بلاعزل باشد می تواند بلاعزل هم نباشد ولی حضانت حق یا تکلیفی از طرف پدر است که از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل واگذاری نیست و با نظر دادگاه و رای دادگاه است ولی عرض کردم وقتی در دادگاه زوجین می خواهند که از هم جدا بشوند به توافق شان احترام می گذارند.

اطلاعات بیشتر را می توانید در لینک روبرو از اینستاگرام من مشاهده کنید : https://www.instagram.com/p/CHXZ9E9DPzk/

ارادتمند شما سید محمد جواد بلندی

سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۷ کرج

4.3/5 - (3 امتیاز)