تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09102939516

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

حکم حجر و هر چیزی که لازم است درباره آن بدانید

در این ساعت از دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرج می خواهیم شما را با حکم حجر و قوانین مرتبط با آن آشنا سازیم.

افرادی که نمیتوانند امور خود را انجام دهند فردی باید قیم او  را بر عهده بگیرد. به چنین شخصی متحجر گفته می شود.

برای اینکه فرد به این درجه نایل شود باید مراحلی را طی نماید. در این نوشته به بررسی صدور حکم حجر پرداخته می شود.

مراحل و روش های تعیین حکم حجر :

دو روش برای تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم وجود دارد. در روش اول دادستان نقش اصلی را برعهده دارد. به این صورت که دادستان بعد از بررسی موضوع اگر لازم بداند موضوع را برای تصمیم‌گیری به دادگاه ارجاع می‌دهد.

در روش دوم دادستان در ابتدای ماجرا نقشی بازی نمی‌کند بلکه متقاضی مستقیما به دادگاه خانواده می‌رود و از این دادگاه براینصب قیم برای محجور تقاضا می‌کند. معمولا در حال حاضر شهروندان این راه را در پیش می‌گیرند .

روش اول: در این روش ، دادستان محور اصلی طرح و تصمیم گیری موضوع حجر می باشد لذا اگر دادستان ، در فردی اعمال قانون حجر را تشخیص دهد ، موضوع را به دادگاه ارجاع می دهد تا دادگاه با بررسی های لازم حکم نهایی را صادر کند.

روش دوم: در این روش کسی که قصد قیومت دارد ، مستقیم به دادگاه خانواده می رود و از دادگاه برای تعیین قیم درخواست می کند ، این روش متداول ترین روش در بین عموم مردم به شمار می رود.

بعد از تقاضای قیومت دادگاه با بررسی وضعیت پزشکی فرد مورد نظر و با در نظر گرفتن شاخص هایی که با داشتن آن فرد محجر شناخته می شود و همچنین اطلاعات کافی به دست آمده از کارشناسان ، نسبت به صدور حکم حجر اقدام می شود .

فردی که تقاضای قیومت دارد ، باید برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه کند ، این فرد باید شرایط مناسب احراز قیومت را داشته باشد و بتواند امانتدار مال فرد محجر باشد.

در قانون حمایت از خانواده اخیرا در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر ، دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد.

ویژگی های تعیین قیم در دادگاه

در تعیین قیم ممکن است دادگاه رای به انتخاب چند ناظر بر کار قیم را صادر کند تا نظارت کافی بر اداره امور محجر را داشته باشند.

در پرونده ای که در دادگاه برای حجر تشکیل می شود ، باید نظر پزشک قانونی به صراحت بیان شده باشد ، تحقیقات محلی انجام شده و در صورت نیاز از شهادت اطرافیان و کسانی که از وضعیت فرد مورد نظر آگاه هستند ، تحقیق به عمل آید ، سپس با توجه به این مستندات رای توسط دادستان صادر خواهد شد ، همچنین باید شرایط و وضعیت قیم نیز برسی و صلاحیت او برای دادگاه محرز شود.

در قانون حمایت از خانواده ایجاد قانون حجر در واقع به نوعی حمایت کردن از فرد محجر است تا به واسطه اینکه فرد توانایی در اداره امور خود را ندارد ، فردی نتواند از این وضعیت فرد محجر استفاده کند و اموال او را تصاحب کند یا او را در قراردادی شریک کند که از سود و زیان آن بیخبر است.

بازدیدها: 0

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید