تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

09102939516

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

دانلود رایگان متن اقرارنامه زوجیت

متن اقرار نامه زوجیت

متن اقرارنامه زوجیت به شرح زیر است:

با ستايش و سپاس به خدواند بخشاينده و مهربان و درود فراوان بر پيامبر پاك و خاندان عزيزش و نظر اينكه از تاريخ …………………..شمسي في مابين اينجانبان الف خانم ………با مشخصات فوق الذكر بعنوان زوجه مسلمان و تابع ايران و آقاي …………….با مشخصات فوق الذكر بعنوان زوج مسلمان و تابع ايران رابطه زوجيت دائم بر قرار بوده و هست عليهذا در اين تاريخ و بموجب اين سند اقرار مي نمائيم كه با رضايت و ايجاب و قبول خود و بدون شبهه قبلا و در آن تاريخ با يگديگر زناشوئي دائم نموده و همسر هستيم و مهريه زوجه مزبور علاوه بر يكجلد كلام الله مجيد كه تسليم شده نيز مبلع …………………..ريال رايح بوده و مي باشد كه بر ذمه زوج فوق الذكر دين ثابت است و متعهد و ملتزم به تاديه آن عندالمطالبه زوجه برابر اين سند رسمي مي باشد و باظهار صيغه عقد دائم جاري شده ضمنا زوج اقرار نمود همسر ديگري ندارد.
برابر ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد .
ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج
گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند .
اشخاصی که می توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام نمایند:

زوجینی که با یکدیگر ازدواج شرعی نموده اند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل اقامت نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت که در آن مشخصات زوجین بطور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج درج شده باشد اقدام نموده و با ارائه اقرارنامه رسمی و اصل شناسنامه خود درخواست ثبت آن را در سند سجلی و شناسنامه خود از اداره ثبت احوال محل اقامت و یا محل صدور شناسنامه خود بنمایند .

مدارک مورد نیاز جهت اقرارنامه رسمی زوجیت:

۱٫ ارائه اصل اقرارنامه رسمی زوجیت

۲٫ اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن

۳٫ پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

چگونگی ثبت ازدواج در اسناد سجلی و شناسنامه های زوجین:

زوجین یا یکی از آنها با ارائه مدارک فوق الذکر می تواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و درخواست ثبت واقعه را در شناسنامه ها بنماید که به دو صورت ذیل عمل خواهد شد :

الف ) چنانچه محل صدور شناسنامه ها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسی اسناد و صدور تاییدیه مربوطه ظرف یکروز واقعه در اسناد سجلی زوجین و شناسنامه ها درج و تحویل میشود

ب ) چنانچه محل صدور شناسنامه ها و یا یکی از آنها اداره ثبت احوال دیگری باشد با استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه (شناسنامه ها)‌ گواهی مربوطه مبنی براینکه طرفین ازدواج در قید زوجیت دیگری نمی باشند اخذ و سپس در شناسنامه ها و سند سجلی درج میگردد .
ماده ۳۲ قانون ثبت احوال – طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با
ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر
در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه
ازدواج.
۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام
کمتر نباشد
۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام
واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.
‌تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به
دادسرای محل ارسال نمایند.

بازدیدها: 341

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید