تمامی حقوق نزد دفتراسناد رسمی 117 کرج محفوظ است

8:00 - 14:30

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

 

02634207225

تماس روزهای کاری 9 تا 3

جستجو
فهرست

امکان دارد رضایت نامه را امضاء کنم و شرکت بیمه دیه را پرداخت نکند؟

امکان دارد رضایت نامه را امضاء کنم و شرکت بیمه دیه را پرداخت نکند ؟

بازدیدها: 0

آیا امکان دارد رضایت نامه را امضاء کنم و شرکت بیمه دیه را پرداخت نکند؟

دلیل رضایت اخذ دیه از شرکت و مختومه شدن پرونده می باشد وقتی شرکت بیمه گر دیه را پرداخت نکند یعنی دلیل اخذ رضایت که پرداخت دیه بوده انجام نشده و این رضایت قابلیت ابطال را دارد.

البته در گذشته نماینده بیمه به همراه چک در دفترخانه حاضر میشد ولی در حال حاضر بعلت ازدیاد پرونده ها شخص به تنهایی به دفترخانه مراجعه کرده و سند رضایت را امضاء میکند و شرکت بیمه بعد از اخذ رضایت دیه را به حساب بانکی شخص رضایت دهنده واریز می کند .ابطال سند رضایت هم از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید