با توجه به صلاحیت ذاتی و عام سردفتر اسناد رسمی و مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها،سردفتر اصل مدارک ابرازی را با تصویر آن گواهی می نماید. اما نمی تواند فتوکپی برابر اصل را مبنای برابر اصل قرار دهد.

3.2/5 - (46 امتیاز)